MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์ | ติดต่อเรา |
....

แนวคิดในการคบคน

..............................ในสังคมปัจจุบันนี้เราได้มีโอกาสพบปะผู้คนจำนวนมาก ท่านลองอ่านแนวคิดดูนะครับ.. เผื่อท่านจะได้พบอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน

"ไม่มีใครในโลกนี้จะมีความสุขยิ่งกว่าบุรุษที่มีเพื่อนตาย"....(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

"ความเมตตากรุณาปราณี ไม่มีกฎหมายบังคับ"....(เช็กสเปียร์)

"บุคคลที่ตกลงไปในสิ่งโสโครก ..แล้วอยู่ในสิ่งโสโครกนานเพียงใด...........ก็ยิ่งโสโครกมากเพียงนั้น"

"ในโลกนี้ ไม่มีใครอิจฉาริษยา คนที่เลวทรามต่ำกว่าตน"

"ข้ารู้ ไม่มีใครหลอกลวงข้า ได้ยิ่งกว่าตัวข้าเอง" ..........(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

"จงเก็บเล็กผสมน้อย ไม่ว่าความรู้หรือทรัพย์"

"การสอนคนอื่นให้สำนึกผิด ย่อมมีหลายวิธี การนิ่งเสีย ไม่ว่ากล่าวตักเตือน ก็เป็นวิธีหนึ่ง"

"สุนัขบ้า กัดคนไม่เลือกที่ สุนัขดี จะไม่กัดคนถ้าไม่จำเป็น"

"เลือดไหลเชื่อได้ แต่น้ำตาไหลอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่อ เดี๋ยวจะหลงกลเขา"

"ยามีค่าเมื่อเวลาป่วย อาหารมีค่าเมื่อเวลาหิว โสเภณีมีค่าเมื่อเวลาเกิดความกำหนัด แต่มิตรแท้ มีค่าตลอดไป"

"อย่าทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายตอบ เพราะผลของบาปย่อมกลับถึงผู้นั้น...........เหมือนผงธุลีละเอียด ที่บุคคลซัดทวนลม"

"พึงชนะผู้สูงกว่าด้วยการถ่อมตน.... พึงชนะผู้แกล้วกล้าด้วยการให้แตกความสามัคคี..... พึงชนะผู้ต่ำกว่าด้วยการให้ของเล็กน้อย..... พึงชนะผู้เสมอตนด้วยความเพียร"

-คอยติดตาม.....................ตอนต่อไป-ใครมีปรัชญาในการคบคน ...ส่งมาได้นะจ๊ะ