MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ติดต่อเรา |
....

แนวทางของผู้บริหาร

...............เป็นปรัชญาในการ บริหารงานของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา ผู้ที่เป็นหัวหน้า และเจ้านายทั้งหลาย รู้ไว้ไม่เสียหลายนะครับ เพราะบางครั้งคนที่เป็นผู้บริหารมักจะลืมความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา

"คุณสมบัติที่สำคัญของผู้เป็นหัวหน้า คือความสามารถที่จะให้คนทำงานด้วยความยินดี ไม่ใช่บังคับให้ทำด้วยความจำใจ"

"เห็นเสือหมอบอย่าหลงว่าเสือกลัว เห็นคนถ่อมตัว..อย่าหลงว่าหมอนี่ไม่มีน้ำยา"

"คำแนะนำดี ใครจะเป็นผู้มอบให้ไม่สำคัญ เหมือนทองคำแท่ง แม้คนขอทานมอบให้ ก็จงรับไว้ เพราะทองก็คือทอง"

"อ่านหนังสือเป็นอย่างเดียว แต่อ่านคนไม่เป็น...........เป็นใหญ่ยาก"

"ทุกคนมีอำนาจ ต่างกันบ้างก็ที่มีอำนาจมาก..อำนาจน้อย ... คนใช้เป็น อำนาจก็มีประโยชน์.......คนใช้ไม่เป็นก็กลายเป็นคนบ้าอำนาจ"

"ระเบียบอยู่หน้า เมตตาอยู่หลัง ..............ผู้ปกครอง

ระเบียบอยู่หน้า คารวะอยู่หลัง..................ผู้ใต้ปกครอง"

"เมื่อจะใช้งานจงวางใจ .... เมื่อไม่วางใจกันก็อย่าใช้งาน"


คุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ สำหรับการเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำ 12 ประเภท

(ผู้เป็นหัวหน้าควรอ่าน...โดยด่วน)

.........ประเภทหนึ่ง ถือว่าตนเป็นคนฉลาด   เก่งฉกาจรู้จริงทุกสิ่งสรรค์
ผู้น้อยกล่าวอะไรมากันท่าพลัน   ว่าข้อนั้นท่านเป็นผู้รอบรู้ดี
.........ประเภทสอง เอาแต่แค่ใจตน   ไม่ฟังเหตุและผลให้ถ้วนถี่
เป็นประธานการประชุมแต่ละที   มติที่ถูกต้องคือของตน
.........ประเภทสาม ไม่ยอมรับผิดชอบงาน   ผู้น้อยผ่านก็ไม่ให้เหตุผล
เสนอเรื่องสุดแท้แต่เบื้องบน   คิดปลีกตนเผื่อร้ายไม่รับรอง
.........ประเภทสี่ ผู้น้อยพึ่งไม่ได้   งานพลั้งพลาดขาดหายไม่เกี่ยวข้อง
ถ้าได้ดีมีผลตนเข้าครอง   ยามบกพร่องก็ปล่อยปละไม่อาลัย
.........ประเภทห้า หลับตาไม่ฟังเหตุ   น่าทุเรศเชื่อคนพ้นวิสัย
จะถูกผิดไม่คิดคะเนใจ   รักผู้ใดถือว่าดีไม่มีทราม
.........ประเภทหก โทสะโมหะร้าย   น้ำจิตบาปหยาบคายให้เหยียดหยาม
ผู้น้อยพลั้งครั้งหนึ่ง ถึงประณาม   หรือคุกคามกริยา ด่าตะบอย
.........ประเภทเจ็ด เกิดข้อผิดไม่คิดรับ   ยกโยนกลับตนปลีก แล้วหลีกถอย
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรับรอย   ส่วนตัวลอยไม่ให้มีราคีเคือง
.........ประเภทแปด เลือกที่รักมักที่ชัง   คิดปลูกฝังพวกไว้ให้ฟุ้งเฟื่อง
ใครใกล้ชิดสนิทหน้าพารุ่งเรือง   ที่ขัดเคืองก็สลัดตัดหนทาง
.........ประเภทเก้า อาฆาตและจองเวร   จิตเขม่นผู้น้อยคอยกีดขวาง
ผิดครั้งเดียวจดจำไม่จืดจาง   มุ่งหักล้างจับผิดเป็นนิจกาล
.........ประเภทสิบ บำเหน็จหรือความชอบ   มักประกอบกรณีอันวิตถาร
ไม่พินิจตามร่องของราชการ   มุ่งประมาณว่าอารมณ์ว่าแต่สมควร
.........ประเภทสิบเอ็ด หูเบาเยาว์ปัญญา   เชื่อวาจาคำประจบจนเกินส่วน
ใครลิ้นลมคมคายผ่ายสำนวน   ก็ชักชวนเชื่อฟังไม่ลังเล
.........ประเภทสิบสอง อยากได้ผ่ายลาภผล   เห็นแก่คน จนราชการงานไขว้เขว
ชอบรีดเร้นรับรองของโมเม   ใครทุ่มเทผลให้ท่าน ท่านชอบเอย

-คอยติดตาม.....................ตอนต่อไป-ใครมีปรัชญาในการบริหารงาน ...ส่งมาได้นะครับ