MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ติดต่อเรา |
....

 

แนวคิดในการทำงาน

....................เราเชื่อว่าทุกคนต้องทำงาน แต่จะมีกี่คนที่ทำงานโดยมีแนวคิดที่ชัดเจน หากท่านคือผู้ที่กำลังทำงานอะไรสักอย่าง หรือประกอบอาชีพใด ๆ อยู่ เราคิดว่าท่านน่าจะลองอ่านดูนะครับ

"ผู้เดินถอยหลัง ย่อมห่างจุดหมายปลายทางลงไปทุกที"

"การเริ่ม่ต้นที่ดี ก็เท่ากับทำงานสำเร็จ ไปแล้วครึ่งหนึ่ง"

"สิ่งประดิษฐ์ มหัศจรรย์ต่าง ๆ ในโลกนี้เกอดจากจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคน"

"การสร้างตึก ต้องใช้เวลาในการก่ออิฐ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องใช้เวลาเช่นกัน"

"ความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะมอบให้ใครได้ง่าย ๆ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า บุคคลนั้นเป็นผู้สมควรได้รับ"

"คนที่ยืนหยัด และไม่ยอมแพ้ต่างหากที่จะประสบกับความสำเ็ร็จ หาใช่คนฉลาดไม่....เพราะมีคนฉลาดมากมายที่ต้องประสบกับความล้มเหลว"

"คิดเล็กงานเล็ก คิดใหญ่งานใหญ่ เพราะความคิดเป็นจุดเริ่มต้นของงานทั้งปวง"

"วันเวลาทุกคนมีเท่ากัน แต่คนขยันตื่นเช้า ย่อมได้เวลายาวกว่าเขา"

"ควรหาประโยชน์ให้ได้ แม้จากบุคคลผู้ไม่มีประโยชน์"

"ผู้ไม่กล้าทำอะไร ก็ย่อมจะหวังอะไรไม่ได้"

อุปสรรค คือสิ่งซึ่งความสำเร็จส่งลงมา เพื่อจะทดลองกำลังใจเรา ถ้าเราสามารถเอาชนะมันได้ .... ความสำเร็จก็จะตามมาภายหลัง"

"การก้าวไปข้างหน้า.. การหยุดอยู่กับที่....กับการถอยหลัง ..........พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้คนเรายืนอยู่ในฐานะที่แตกต่างกัน"

"ความอดทน เป็นสิ่งที่คนควรสะสมให้มากที่สุด ...เพราะกว่าจะประสบความสำเร็จได้......ต้องใช้ความอดทนอยู่ตลอดเวลา"

"ความยิ่งใหญ่ หรือเล็กน้อยเพียงใดของคน...ดูที่ผลของงาน ....เหมือนรอยเท้าสัตว์ บ่งบอกความเล็กหรือใหญ่ ของสัตว์ฉันนั้น"

"ความเข้มแข็งของชีวิต..เกิดจากความตกต่ำถึงขีดสุดของชีวิต"

-คอยติดตาม.....................ตอนต่อไป-ใครมีปรัชญาในการทำงานดี ๆ ส่งมาได้นะจ๊ะ