MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดตรัง

ตำนานวัดพระพุทธสิหิงห์


สถานที่ตั้ง ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ประวัติความเป็นมา
......................ตามตำนานทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นที่เล่าสู่กันฟัง ได้ความว่า ผู้สร้างวัดพระพุทธสิหิงส์ คือ เจ้าพระยากุมารและนางเลือดขาว ผู้ปกครองเมืองพัทลุง เนื่องจากใน พ.ศ. ๑๔๙๓ ทั้งสองได้ทราบข่าวว่า เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จะส่งทูตไปสืบค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที่เกาะลังกา ซึ่ง จะลงเรือที่ท่าเรือกันตัง เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวจึงเดินทางไปลงเรือฑูตเมืองนครศรีธรรมราชที่ท่าเรือ กันตัง แล่นเรือไปเกาะลังกา เมื่อกลับมาได้นำพระบรมสารีริกธาต ุและพระพุทธสิหิงส์มาด้วย ได้ขึ้นฝั่งที่ปาก น้ำเมืองตรัง พักแรมที่สถานที่แห่งหนึ่งก่อนเดินทางกลับ นางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารจึงสร้างวัดชื่อว่า วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์พระพุทธสิหิงส์ และจำลองรูปพระพุทธสิหิงส์ไว้ที่วัดหนึ่งองค์ ได้ทำการฉลองในวันอาทิตย์ เดือน ๖ แรม ๕ ค่ำ ปีกุน ศก พ.ศ. ๑๔๙๖ ตำนานนางเลือดขาวเล่ากันในท้องที่ตรัง พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช ได้รวมเอานิทานอธิบาย สถานที่ปะปนกัน เป็นตำนานที่มีเอกลักษณ์เด่น ในเรื่องการยกย่องบูชาบุคคลที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสร้างถาวรวัตถุเพื่อศาสนา วัดพระพุทธสิหิงส์ จึงเกิดขึ้น ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๕๑
ความสำคัญต่อชุมชน
........................วัดพระพุทธสิหิงส์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในจังหวัดตรัง ที่น่าสนใจศึกษาค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของประชาชนในละแวกนี้และชุมชนใกล้เคียง
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้
๑. พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ประทับนั่งสมาธิขัดเพชรเป็นพุทธศิลป์มีลักษณะแบบพุทธสิหิงส์ สกุลช่างนครศรีธรรมราช ประดิษฐานเป็นประธานในอุโบสถ
๒. อุโบสถ แต่เดิมอุโบสถตกแต่งประดับด้วยถ้วยชามลายคราม แต่เมื่อมีการบูรณะใหม่ ได้มีการฉาบปูนซีเมนต์ทับถ้วยชามเหล่านั้น เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง ใน พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้บูรณะสร้างอุโบสถด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๑ เมตร
เส้นทางเข้าสู่วัดพระพุทธสิหิงส์
จากตัวเมืองตรัง ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ ตรัง-พัทลุง มีทางแยกเข้าตำบลนาโยงใต้จากเขตสุขาภิบาลนาโยงเหนือ ระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ก็จะถึงวัดพระพุทธสิหิงส์