MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์ | ติดต่อเรา |
....
คำคมฝากให้คิดจ้า ==>

คำคมนักปราชญ์
........ในส่วนนี้เราได้แก้ไขข้อมูลให้สามารถลิ้งค์ ไปสู่เนื้อหาที่ท่านสนใจได้ทันที ก็ยังเป็นเป็นคำของนักปราชญ์ และนักคิดนักเขียน หลายสมัย เผื่อท่านอยากได้แนวคิด ในการดำเนินชีวิต ยอมรับจริง ๆ ว่า คำบางคำลึกซึ้งเกินพรรณนา หากท่านมีคำคมกินใจใด ๆ ส่งมาร่วมเผยแพร่กับเราได้นะครับไปดูกันเลย
แนวความคิด ในการทำงาน "ผู้เดินถอยหลังย่อมห่างจุดหมายปลายทางลงไปทุกที" อ่านแนวคิดในการทำงานเพิ่มเติม Click |
แนวคิดในการคบคน"ความเมตตากรุณาปราณี ไม่มีกฎหมายบังคับ" อ่านเพิ่มเติม Click |
แนวคิดในการรับราชการ "สายโลหิต.... ศิษย์ข้างเตียง....... สะเบียงหลังบ้าน........ กราบกรานสอพลอ....... ล่อไข่แดง........... แกร่งวิชา.............. ถลามาเอง" หมายถึงอะไรลองไปดู Click
สุภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทยเรียงตามลำดับตัวอักษร ก-ฮ "ก ข ไม่กระดิกหู หมายถึง ผู้ที่เรียนหนังสือไม่รู้ อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้" อ่านเพิ่มเติม Click
แนวทางของผู้บริหาร "คุณสมบัติที่สำคัญของผู้เป็นหัวหน้า คือความสามารถที่จะให้คนทำงานด้วยความยินดี ไม่ใช่บังคับให้ทำด้วยความจำใจ" อ่านเพิ่มเติม Click
พุทธสุภาษิต "โกธํ ฆตฺวา น โสจติ แปลว่า ฆ่าความโกรธได้ ไม่เศร้าโศก" อ่านเพิ่มเติม Click
คำตลกชวนคิด "เมาไม่หลับ" อ่านเพิ่มเติม Click
คำคมสร้างกำลังใจ "ความเข้มแข็งของชีวิต เกิดจากความตกต่ำถึงขีดสุดของชีวิต" อ่านเพิ่มเติม Click
แนวความคิดในเรื่องความรักและครอบครัว "ความรักขอกันได้ แต่ซื้อขายกันไม่ได้" อ่านเพิ่มเติมClick แนวความคิดในการพูดจา "คำพูดเพียงไม่กี่คำ สามารถจะกระตุ้นให้คนเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งชีวิตได้" อ่านเพิ่มเติม Click
แนวความคิดเรื่องเงิน"บางครั้งคนเราจะเห็นค่าของเงิน....ก็ต่อเมื่อไม่มีเงิน" อ่านเพิ่มเติม Click คำคมฝรั่งพร้อมคำแปล "Great thing have small beginning. สิ่งที่ใหญ่โตทั้งหลาย เริ่มมาจากสิ่งเล็ก ๆ" อ่านเพิ่มเติม Click
แนวความคิดเรื่องความโกรธและศัตรู "ข้ามาสู่โลกนี้โดยไม่มีศัตรู...ข้าก็จะจากโลกนี้โดยไม่มีศัตรู" ..(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) อ่านเพิ่มเติม Click
.........