MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

ตำนานวัดไก่แก้ว

วัดไก่แก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
เนื้อเรื่อง
....................ในกาลนั้น มีไก่ขาวงามตัวหนึ่ง เป็นไก่ฉลาดอาศัยอยู่บนยอดไม้ย่างทราย เป็นไก่เทวดาที่คอยดูแล รักษาเมืองหริภุญชัยให้บังเกิดความสงบสุข ไก่มงคลตัวนี้จะขันเป็นเวลา จะขันสามยามทั้งกลางวันและกลางคืน เสียงของไก่ตัวนี้สร้างความเกรงขามให้พระยาละโว้เป็นอันมาก จึงออกอุบายฆ่าไก่ตัวนี้เสีย โดยการบน
บานต่อเทพยดาที่รักษาเมืองละโว้ ให้ไปฆ่าไก่แก้วแห่งเมืองหริภุญชัย เมื่อเทพยดารับเอาเครื่องสังเวยแล้ว จึง จำแลงเป็นจระเข้ใหญ่ ว่ายทวนน้ำแม่ระมิงค์ขึ้นมายังนครหริภุญชัย แล้วจึงจำแลงเป็นเพศพราหมณ์ ถือไม้ เท้ากับร่มทำด้วยใบไม้ เดินเข้าไปในพระนคร เมื่อพบไก่ผู้รักษานครหริภุญชัยแล้ว จึงปีนขึ้นไปบนไม้ย่างทรายแล้ว ใช้ไม้เท้านั้นตีไก่นั้นจนตาย พระยาอาทิตยราชจึงโปรดให้กระทำสรีรกิจของไก่นั้น แล้วเก็บอัฐิธาตุ ประดิษฐานไว้ในที่ไม้ย่างทรายนั้น แล้วให้ตั้งการรักษาต่อไป
คติ / แนวคิด
.................. ทุกชีวิตมีคุณค่า อย่าหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น