MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี

สถานที่ตั้ง
...........ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณพระธาตุดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประวัติความเป็นมา
............สุเทวฤาษี เป็นผู้สร้างเมืองหริภุญชัย (ลำพูน) เมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๓ แล้วให้บุคคลหนึ่งนามว่า คะวะยะ พร้อมด้วยบริวารประมาณ ๕๐๐ คน ไปทูลเชิญพระนางจามเทวีผู้ทรงตั้งอยู่ในเบญจศีล ซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้ากรุงละโว้ (ลพบุรี) มาปกครองเมืองหริภุญชัยแทนตน ซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญสมาบัติและไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก และยังได้ช่วยเหลือพระนางจามเทวีประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาในนครหริภุญชัยอย่างมั่นคง ทำให้
นครหริภุญชัยเจริญรุ่งเรืองมากในกาลสมัยนั้น
.............. อนุสาวรีย์สร้างเสร็จและเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) เป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์
ความสำคัญต่อชุมชน
...............เป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นที่สักการะบูชาของประชาชนชาวลำพูนทุกคน รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
................เป็นการสร้างโดยใช้ปูนปั้นแบบง่าย ๆ ตั้งอยู่บนเนินดินมีบันไดด้านหน้า อยู่ใต้ร่มไม้
เส้นทางสู่อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี
.................จากตัวเมืองลำพูนไปตามถนนสู่สามแยกดอยติ (ทางแยกเข้าเมืองลำพูน) เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมาย เลข ๑๑ (เชียงใหม่ - ลำปาง) อนุสาวรีย์จะอยู่ด้านซ้ายมือ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร