MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำปาง

วัดเสลารัตนบัพพตาราม (วัดไหล่หินแก้วช้างเผือก)

สถานที่ตั้ง ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประวัติความเป็นมา
................วัดเสลารัตนบัพพตาราม เรียกกันทั่วไปว่า วัดไหล่หิน เป็นศาสนสถานที่มีอายุเก่าแก่กว่า ๔๕๐ ปี ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อ พ.ศ. ๒๑๘ ได้มีการนำเอาอัฐิของพระพุทธเจ้าบรรทุกใส่หลังช้างจากประเทศอินเดีย เพื่อนำมาบรรจุไว้ที่เวียงพระธาตุลำปางหลวง แต่ขบวนช้างไม่ยอมเดินทางต่อ องค์พระอรหันต์ผู้เป็นประมุข ของขบวนพร้อมด้วยผู้ติดตาม จึงได้พร้อมใจกันสร้างองค์พระเจดีย์สูง ๔ ศอกขึ้น และอัญเชิญพระอัฐิ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุเอาไว้ส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงนำอีกส่วนไปบรรจุไว้ที่ เวียงพระธาตุ ลำปางหลวง จึงมีธรรมเนียมถือกันว่าวัดไหล่หินเป็นวัดพี่ และวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดน้อง ใน พ.ศ. ๒๑๘๑ จึงได้มีการสร้างเป็นอารามขึ้น ต่อมาในสมัยที่พระมหาเกสระปัญโญ (ครูบามหาป่า) เป็นเจ้าอาวาสได้สร้างพระวิหาร
และเจดีย์ขึ้น โดยมีเจ้าฟ้าเชียงตุงเป็นผู้อุปถัมภ์สร้างสำเร็จใน พ.ศ. ๒๒๒๖
ความสำคัญต่อชุมชน
............วัดไหล่หินเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง โบราณวัตถุและคัมภีร์ใบลานต่าง ๆ ที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ ล้วนมีค่า ทางการศึกษาด้านพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ และทางศิลปะ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
...............โครงสร้างของวัดเป็นแบบพื้นเมืองล้านนา ส่วนการตกแต่งทั้งงานลงรักปิดทอง ลายปูนปั้นต่าง ๆ เป็น งานฝีมือของสกุลช่างเมืองเชียงตุง เช่น งานปูนปั้นที่ฐานชุกชีมีทั้งลายดอก สัตว์ เช่น มังกร หงส์ กินรี สิงห์โต และภาพเขียน ต่างๆ ล้วนวิจิตรพิสดาร บนหลังคาวิหารและซุ้มประตูโขง ยังมีงานเครื่องปั้นดินเผารูปหงส์ กินรี ประดับอย่างสวยงาม นับว่าเป็นศาสนสถานขนาดเล็กที่มีความลงตัวทางด้านสถาปัตยกรรมแห่งหนึ่ง
สำหรับงานปูนปั้นประดับหน้าบันวิหารนั้นนับได้ว่าเป็นปูนปั้นประดับหน้าบันที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ
เส้นทางเข้าสู่วัดเสลาปัพพตาราม
.....................จากอำเภอเกาะคา ใช้เส้นทางตามถนนจามเทวี ก่อนถึงวัดพระธาตุลำปางหลวง เลี้ยวซ้ายไปตามถนน แยกเข้าสู่ตำบลไหล่หิน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร