MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดอุดรธานี

วัดพระพุทธบาทบัวบก


สถานที่ตั้ง พระพุทธบาทบัวบก ตั้งอยู่ที่บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ประวัติความเป็นมา
.................ตามตำนานพระเจ้าเหยียบโลก หรือพระเจ้าเลียบโลกเล่าว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่ภูกูเวียน (ภูพระบาท) ได้ทรงทรมานกุทโธนาคราช (พญานาค) จนยอมรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ กุทโธนาคราช ได้ทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมิลินทนาคราช ผู้เป็นน้องชายให้เลิกทิฐิ พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนและทรมาน มิลินทนาคราชจนยอมแพ้ เมื่อพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับชมพูทวีป มิลินทนาคราชได้ทูลขอให้พระองค์
ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ที่เขาลูกนี้ เป็นที่สักการะบูชาและตนจะเฝ้าดูแลรักษา พระพุทธเจ้าทรงทำตามที่มิลินทนาคราชทูลขอ และได้ประทับรอยพระพุทธบาทไว้บนภูพระบาทแห่งนี้
ความสัมพันธ์ต่อชุมชน
.................พระพุทธบาทบัวบกตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานน้อย หรือภูกูเวียน ล้อมรอบด้วยป่าโปร่ง ชุมชนที่อยู่โดย รอบวัดเป็นชุมชนดั้งเดิมพวกลาว มีลักษณะของหมู่บ้านธรรมดาเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจของชุมชน และประชาชนทั่วไป
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
..................วัดพระพุทธบาทบัวบก มีเจดีย์อิฐ ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ลักษณะเจดีย์เป็นศิลปอีสาน-ล้านช้าง ยุครัตนโกสินทร์ สร้างใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยจำลององค์พระธาตุพนมมา ครูบาศรีหัตเป็นผู้สร้าง สิมอิสาน ๑ หลัง พระพุทธรูปหินทรายสมัยทวาราวดีและพุทธศิลปลาวจำนวนหนึ่งในสิม และเพิงหิน
ข้างเจดีย์พระพุทธบาท ขนาดตัวองค์เจดีย์สูงประมาณ ๔๕ เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้าง ยาวด้านละ ๘.๕๐ เมตร พื้นที่ โดยรอบเจดีย์ประมาณ ๑ งาน
เส้นทางเข้าสู่วัดพระพุทธบาทบัวบก
...................จากตัวอำเภอบ้านผือ เป็นถนนลาดยางระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร ถึงตัวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท