MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อ เจ้าพุทโท


........................เทวบุตรและเทพธิดาต้องจุติจากสวรรค์ลงชดใช้กรรมในโลกมนุษย์ โดยเทวบุตรลงมาเกิด เป็นลูกของเฒ่าจันทร์ทึกและยายมาลี ฝ่ายนางฟ้าลงมาเกิดเป็นธิดาของเจ้าเมืองมิทราชื่อ พิมพา เทวบุตรที่เกิด เป็นลูกตายายได้ชื่อว่า พุทโท ครอบครัวของพุทโทยากจนมากและพุทโทก็มีนิสัยเกียจคร้าน ตายายจึงด่าดีทุกวัน ครั้นถูกด่ามาก ๆ เจ้าพุทโทอ้างว่ากลัวสิ่งต่าง ๆ แม้แต่จะให้เรียนหนังสือก็ไม่เอาถ่าน อยู่มาวันหนึ่งพุทโทได้ ออกไปจับปลา กับชาวบ้านพระอินทร์ออกอุบายช่วย โดยฉีกชายผ้ามาชุนให้เป็นปลาช่อนนอนตายอยู่ในสุ่ม ของพุทโท พุทโทดีใจมาก รีบนำปลามาให้ตายาย โดยบอกว่า จะได้รับบาปกรรมด้วยกัน ตายายโกรธไม่ยอมกิน พุทโทจึงเอาปลาช่อนที่ย่างสุกเหน็บไว้ที่หลังคา กล่าวถึงเศรษฐีคนหนึ่ง ควบคุมเรือสำเภาค้าขาย ไปยังต่างเมืองอยู่เป็นประจำ แต่ครั้งนี้เมื่อนำสิ่งของ ลงเรือเสร็จและกางใบแล้วเรือไม่ยอมออกจากท่า เศรษฐีแปลกใจมาก พอดีพุทโทได้นำปลาย่างมาฝากไปให้ พระราชาโดยขอแลกเสื้อผ้ามานุ่ง เศรษฐีก็รับว่าจะจัดการให้หลังจากนั้นเรือก็ออกจากท่า เรือแล่นมา ๑๕ วัน ก็ถึงเมืองหนึ่ง ซึ่งพระราชากำลังประชวร พระมเหสีให้หาหมอมารักษา หมอบอกว่าจะต้องใช้ปลาช่อนย่างมา ละลายกับน้ำดอกไม้เป็นกระสายยาจึงจะหาย มเหสีจึงให้ทหารออกป่าวประกาศหาซื้อของดังกล่าวเศรษฐีจึง นำปลาช่อนย่างของพุทโทเข้าไปถวาย เมื่อพระราชาไอยรงศาได้เสวย อาการของโรคก็หายเป็นปกติ พระราชา จึงจัดทรัพย์สินเสื้อผ้า และได้แอบถอดเครื่องทรงใส่ลงในกลองชัย แล้วทำประแจยนต์เอาไว้ ฝากให้เศรษฐีนำไปมอบแก่พุทโท เศรษฐีแล่นเรือมา ๗ วัน ๗ คืน ก็กลับถึงบ้าน และนำกล่องไปมอบให้พุทโทโดยบอกว่า พระราชาฝากมาให้ พุทโทแบกกล่องกลับบ้านและใช้หนุนนอนต่อมาเศรษฐีเดินทางไปค้าขายอีกและพุทธโท
ได้ฝากกล่องไปแลกซื้อเสื้อผ้าด้วย เมื่อถึงเมืองหนึ่งก็ทอดสมอค้าขายที่เมืองนี้ พระพิชัยโอรสของท้าวกาหรบ และนางสุวรรณเทวีฝันว่าได้สวมสร้อยสังวาลแหวนและมงกุฎ เมื่อตื่นขึ้นทรงเสียใจมากเพราะอยากได้ เครื่องทรงตามที่ทรงฝัน ได้อาละวาดไล่ฆ่าผู้คนในวังจนเดือดร้อนไปทั่ว แม้ท้าวกาหรบและนางสุวรรณเทวี
จะเปลื้องเครื่องทรงให้สวมใส่ก็ไม่ยอม พอดีเศรษฐีนำกลองชัยเขามาถวายพระพิชัย ชอบใจได้นำไปไว้ในห้องบรรทม เผอิญพบประแจยนต์ เมื่อได้เปิดออกพบเครื่องทรงเช่นในฝัน ก็ทรงพอใจมาก และได้มอบศรเป็นเครื่องตอบแทนฝากไปให้พุทโท เมื่อเศรษฐีนำกลับมาให้พุทโท พุทโทก็โกรธหาว่าเศรษฐีหลอกลวงแต่ก็ได้นำศรกลับ มายังบ้าน
................................ เมื่อมาถึงบ้านเห็นกาเกาะอยู่จึงยกศรขึ้นยิง เกิดฟ้าแลบฟ้าร้องทำให้พุทโทตกใจวิ่งเขาแอบโพรงไม้ พุทโทได้นำศรดังกล่าวแขวนไว้ที่หลังคา โดยไม่สนใจใยดีนักหลังจากนั้นเศรษฐีได้ออกเรือไปค้าขายอีกและ ครั้งนี้พุทโทได้ฝากศร ไปแลกเสื้อผ้าเช่นที่เคยกระทำมาแล้ว เรือแล่นมาเจ็ดวัน ก็ถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งมี ท้าวมัทราชปกครองมีธิดาชื่อพิมพา ซึ่งมีรูปโฉมงดงามมาก ทำให้เจ้าเมืองต่าง ๆ ต้องการเป็นคู่ครอง โดยนัดกันยกทัพโจมต ีเมืองท้าวมัทราช และพระมเหสีได้จัดเตรียมให้นางพิมพาปลอมตัว เป็นหญิงชาวบ้านเพื่อจะลอบหนีออกจากเมือง ขณะนั้นพอดีกับเศรษฐีแล่นเรือมาถึงเมือง ได้นำศรเข้าถวายท้าวมัทราชท้าวมัทราชได้ใช้ศรแผลงไป ๓ ครั้ง ครั้งแรกเป็นไฟเผาข้าศึก ครั้งที่ ๒ เป็นจักรไล่ฟันข้าศึก ครั้งที่ ๓ เป็นน้ำท่วม ข้าศึกที่ยกทัพเข้ามาประชิดเมือง จึงยอมแพ้ ท้าวมัทราชจึงแผลงศรให้ฝนหยุดตกและหลังจากนั้นได้มอบนางพิมพา ให้เป็นสมบัติของพุทโท เป็นการตอบแทนบุญคุณ พร้อมด้วยสนมและทหารรับใช้มากมายพุทโทกับนางพิมพาจึง ครองรักกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข
คติ / แนวคิด
......................นิทานเรื่องพุทโทจะให้แนวคิดหลายประการคือ เรื่องกรรมแนวคิดนี้ชี้ให้เห็นว่าคนเราเกิดมาเพื่อชดใช้กรรม ที่ได้กระทำไว้ในชาติปางก่อน โดยใครประกอบกรรมอย่างไรไว้ก็จะได้รับผลกรรมนั้นตอบแทน เรื่องความกตัญญูกตเวที เน้นให้ตระหนักว่าความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมาย ของคนดี ผู้ที่ยึดถือคุณธรรมอันนี้ย่อม เป็นผู้ที่ได้รับความรักความชอบพอแก่คนทั่วไป และแนวคิดเรื่องบุญบาปนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้มีบุญบาปนั้นจะเป็นผู้ที่ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ จะทำการสิ่งใดมักมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล ให้ประสบผลสำเร็จและยังมีแนวคิดเรื่อง โลภ โกรธ หลง ของมนุษย์ แนวคิดนี้ชี้ให้ตระหนักว่าเมื่อใดที่โลภ โกรธ หลง เข้ามากะกินหัวใจมนุษย์เมื่อนั้น ความถูกต้องยุติธรรมย่อมมีน้อย ความเดือนร้อนก็จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง