MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดภูเก็ต

ชื่อ ตำนานบ้านเขาขาด

............................มีผู้เฒ่าคนหนึ่งชื่อ ตายมดึง ทำไร่ ทำสวนอยู่ที่บ้านกะตะ ตำบลกะรน อยู่มาวันหนึ่งมีช้างเถื่อนเข้าบุกรุกสวน เมื่อตายมดึงมาพบร่องรอยของช้าง ก็โกรธมาก จึงเอาหอกออกไล่ตามช้างเถื่อนนั้นไปทางด้านอ่าวมะขาม โดยลากหอกไปทางนั้น หอกของตายมดึงลากไปถูกภูเขาที่อ่าวมะขามขาดไป จึงได้มีการเรียกบริเวณ
ที่ถูกหอกขาดไปนั้นว่า "บ้านเขาขาด"
คติแนวคิด
๑. เป็นที่มาของชื่อ บ้านเขาขาด ที่ภูเขาทรุดตัวจมลงไปในทะเล ตามความเชื่อของบ้านชาวที่เล่าต่อกัน
มาจนกลายเป็นตำนานบ้านเขาขาด
๒. จากตำนานแสดงให้เห็นชีวิตและความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตในสมัยโบราณ มีอาชีพ ทำการเกษตร
ในปัจจุบันชาวภูเก็ตจึงไม่ควรละทิ้งอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ
๓. ช้างป่าจากตำนาน แสดงให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบ ที่มีระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อกัน จึง
ควรรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้ได้อย่างยั่งยืนถึงลูกหลาน
๔. เป็นคติสอนว่า ความโกรธ มีพลังรุนแรง หอกของตายมดึงมีอานุภาพร้ายแรงทำให้ภูเขาที่แข็งแกร่ง
ถึงกับขาดลงได้ บุคคลจึงควรคิดและใช้ปัญญาในการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะทำให้ทุกอย่างลุล่วงไปได้
ด้วยดี