MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดชุมพร

ตำนานวัดพระธาตุสวีและพระธาตุสวี

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ประวัติความเป็นมา
.......................จากเอกสารการค้นคว้าและคำบอกเล่าต่อ ๆ กันมา ปรากฏความว่าประมาณ พ.ศ. ๑๘๐๓ กองทัพอโยธยา โดยการนำของท้าวพิชัย เทพเรืองพวา (ท้าวอู่ทองหรือพระเจ้าไชยแสน) ได้กรีฑาทัพลงมารุกราน อาณาจักรไทยศรีธรรมาโศกราช ในสมัยของพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชที่ ๘ ซึ่งเสด็จนำทัพไปป้องกันข้าศึกทางเหนือ และได้ปะทะกันที่เมืองกำเนิดนพคุณ (อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) กองทัพทั้งสองฝ่าย ต่างรบพุ่งกันเป็นสามารถ ไม่สามารถเอาชนะกันได้โดยเด็ดขาด จึงทำสัญญาสงบศึกต่อกัน เสร็จแล้ว พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชก็เสด็จนำทัพกลับเมืองนครศรีธรรมราช ขณะที่พักรี้พลอยู่ ณ วัดร้างเก่าแก่แห่งหนึ่ง ในเขตอำเภอสวี ในปัจจุบัน มีเจดีย์ชำรุดพังทลายเป็นที่สังเกต ได้มีกาฝูงหนึ่งมาจับกลุ่มวีปีก (กระพือปีก) อยู่ที่กองอิฐเจดีย์นั้น ส่งเสียงร้องเซ็งแซ่ เป็นที่รำคาญแก่นายทหารและแม่ทัพนายกองทั้งปวง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงให้ทหารขับไล่ฝูงกานั้น แต่กาก็ไม่ยอมบินหนีไปยังคงบินวนกลับมาที่กองอิฐเจดีย์ นั้นอีกและวีปีกส่งเสียงร้องสนั่น พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเห็นเป็นการผิดปกติ และทอดพระเนตรเห็นกาเผือก อยู่ในฝูงนั้นด้วยตัวหนึ่ง จึงให้ทหารรื้อกองอิฐเจดีย์นั้นก็พบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดภายในองค์พระเจดีย์นั้น ได้ พบผอบทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชจึงรับสั่งให้แม่ทัพนายกองระดมกำลัง ทหารทำการบูรณะเจดีย์จนเสร็จเรียบร้อย แล้วนำเอาผอบพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ตามเดิม โปรดให้จัด งานสมโภชเจดีย์นั้น ๗ วัน ๗ คืน แล้วพระราชทานนามเจดีย์นั้นว่า "พระบรมธาตุกาวีปีก" ต่อมาคำว่า "ปีก" ถูกตัดหายไป เรียกกันว่า "พระธาตุกาวี" ครั้นนานเข้าคำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น "พระธาตุสวี" ต่อมาใน รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. ๒๓๗๕) เกิดเมืองสวีขึ้น พระธาตุแห่งนี้จึงได้ชื่อ ว่า "พระธาตุสวี" อย่างเป็นทางการแต่นั้นมา
...........................
ความสำคัญต่อชุมชน ภายในพระธาตุสวีมีพระบรมธาตุบรรจุอยู่ในเจดีย์ จึงเป็นโบราณสถานทางศาสนาที่ประชาชนใน ท้องถิ่นให้ความเคารพในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของชุมชนอำเภอสวีและชุมชนใกล้เคียง ลักษณะทางสถาปัตยกรรม องค์พระธาตุเป็นรูปทรงระฆังคว่ำ ลักษณะเดียวกับพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช แต่มีขนาดเล็ก กว่า ความกว้างรอบองค์พระธาตุวัดโดยรอบได้ประมาณ ๒๐ เมตร และมีความสูงประมาณ ๑๘.๕ เมตร ปัจจุบันองค์พระธาตุได้มีการบูรณะใหม่โดยใช้กระเบื้องโมเสกปิดองค์พระเจดีย์ แต่ยังคงรูปทรงเดิมอยู่และมี การสร้างกำแพงแก้วรอบองค์พระธาตุ เส้นทางเข้าสู่วัดพระธาตุสวี จากสี่แยกปฐมพร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๔๑ ประมาณกิโลเมตรที่ ๓๗ แล้วแยกขวาไปตามทาง ถนนลูกรัง