MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดตาก

พระธาตุหินกิ่ว ที่ดอยดินกี่

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เขตบ้านวังตะเคียน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ๑๕ กิโลเมตร
ประวัติความเป็นมา
.....................ประวัติในการสร้างเจดีย์พญาถ่องหรือเจดีย์หินกิ่วนั้นเล่ากันว่า สมัยอังกฤษ ปกครอง ผู้สร้างเป็นชนชาติกะเหรี่ยงสัญชาติพม่า ชื่อ นายพะส่วยจ่าพอ นับถือศาสนาพุทธ ได้ นำเงินตราเหรียญรูปีบรรทุกหลังช้างมา เพื่อหาที่สร้างเจดีย์ไว้ให้เป็นที่กราบไหว้บูชาของ พุทธศาสนิกชนและเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้
ยืนนาน ครั้นมาถึงที่บริเวณดอยดินกี่ได้มองเห็นก้อนหนึ่งใหญ่โต ชะโงกง้ำตั้งอยู่บนหน้าผาอันสูงชัน และมีลักษณะคล้ายพระเจดีย์อินทร์แขวนในจังหวัดมัณฑะเลย์ของพม่าปัจจุบัน จึงมีความปิติยินดีและพึงพอใจอย่างมาก จึงได้ลงมือก่อสร้างทันที เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นำพระสารีริกธาตุพร้อมกับพระพุทธรูปทองคำ น้ำหนักองค์ละ ๓๐ บาท จำนวน ๕ องค์เพื่อเป็นพุทธบูชา อันหมายถึงพระเจ้า ๕ องค์ หรือที่ตนได้ถวายเงิน ๕ เหรียญรูปี นายพะส่วยจ่าพอผู้นี้ตามประวัติเล่ากันว่าเป็นคนยากจนมีอาชีพ รับจ้างตัดไม้ให้กับบริษัทบอมเบย์ของอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ที่ปางกาน เขตปกครองของเมียวดี(พม่า) วันหนึ่งได้รับเงินเดือนแล้วเป็นจำนวน เงิน ๕ เหรียญรูปีแล้วออกเดินทางไปตัดไม้ต่อ บังเอิญไปพบพระธุดงค์ ครองจีวรเก่าขาดวิ่น เดินมา นายพะส่วยจ่าพอ จึงนั่งลงพนมมือไหว้พร้อมกับหยิบข้าวในย่ามพร้อมกับถวายเงิน ๕ เหรียญรูปี แล้วพระธุดงค์ก็ให้ ศีลพรแก่นายพะส่วยจ่าพอ หลังจากนั้นนายพะส่วยก็ไปทำงานต่อตัดโค่นไม้สักลงมา ฉับพลันเงิน เหรียญรูปี จำนวนมหาศาลได้ไหลออกมาจากโพรงไม้จนลานตา สร้างความอัศจรรย์ให้กับนายพะส่วยอย่างมาก เป็นผล ให้เกิดอานิสงค์จากที่นายพะส่วยได้ทำบุญถวายข้าวห่อ และเงิน ๕ เหรียญรูปี แก่พระธุดงค์ซึ่งเป็นพระ
อรหันต์องค์หนึ่งซึ่งเรียกกันว่า พระอุปคุต นั่นเอง
...................... นับแต่นั้นมาสาธุชนก็เรียกเจดีย์นี้ว่าเจดีย์พญาถ่องหรือพระธาตุหินกิ่ว ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มกราคมจัดให้มีงานฉลองสมโภช เป็นงานประเพณีประจำทุกๆปี
ความสำคัญต่อชุมชน
..................... นับเป็นสิ่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราชาวจังหวัดตากและใกล้เคียงมา กราบไหว้เสมอในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม จะจัดให้มีการฉลองสมโภชเป็นงานประจำทุก ๆ ปี ชาวบ้านจะเรียกหินมหัศจรรย์นี้ว่า เจดีย์หินพระอินทร์แขวน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
..................... พระธาตุหรือเจดีย์หินกิ่วเป็นความมหัศจรรย์จากธรรมชาติ คือ ก้อนหินมหึมาที่มีความสวย น่าทึ่งตั้งอยู่บนชะง่อนผา เป็นหินที่กิ่วคอดเหมือนจะขาดออกจากกัน บนหินนั้นมีเจดีย์ทรงมอญสร้างไว้มีขนาดพอดีกับหิน
เส้นทางเข้าสู่พระธาตุหินกิ่วที่ดอยกี่
..................... จากจังหวัดตากเดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ ก่อนถึงตลาดริมเมยประมาณ ๑ กิโลเมตร เลี้ยวขวาผ่านหน้าวัดไทยวัฒนาราม ตามทางราดยางไปในเขตบ้านวังตะเคียนประมาณ ๘ กิโลเมตร