MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดตาก

ประวัติเจดีย์ยุทธหัตถี

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนดอยช้าง ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ประวัติความเป็นมา
................. ปรากฏตามเรื่องราวเก่าเล่ากันว่า หลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ ณ กรุงสุโขทัย พระองค์โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นองค์หนึ่ง ณ ยอดดอยสูงตรงบริเวณที่พระองค์ทรงกระทำยุทธหัตถี กับพ่อขุนสามชน เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งที่พ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ยกทัพมาตีเมือง
ตาก พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พร้อมด้วยพระโอรสองค์เล็ก มีพระชนม์พรรษา ๑๙ ปี (ภายหลังมีนามว่า พ่อขุนรามคำแหงมหาราช) แห่งกรุงสุโขทัย ทรงติดตามร่วมไปด้วย เพื่อกรีฑาทัพไปรับกองทัพพ่อขุนสามชน ถึงเมืองตาก ในการรบปรากฏว่า พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนสามชน ได้กระทำยุทธหัตถีกัน แต่ช้างทรง
ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เสียทีตื่นหนีข้าศึก พระโอรสทรงเห็นเหตุการณ์จึงขับช้างชื่อเอนกพล เข้าขวางกลาง แล้วกระทำยุทธหัตถีกับขุนสามชน ซึ่งช้างทรงชื่อมาสเมือง สามารถเอาชนะขุนสามชนได้ จนกระทั่งแตกพ่าย หนีไปจากเมืองตาก
ลักษณะทั่วไป
................ เป็นเจดีย์ยอดทรงบัวตูม ลักษณะสถาปัตยกรรมสมัยสุโขทัยเชียงแสน ก่ออิฐโบกปูน มีขนาดกว้าง ๑๒ เมตร เป็นเรือนธาตุรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมขึ้นไปสูง ๑๖ เมตร เหนือเรือนธาตุทำเป็นลำสี่เหลี่ยมย่อมุมตลอดถึง ยอดที่เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ยอดสุดมีฉัตร
หลักฐานที่พบ
................. สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงกล่าวถึงเรื่องเจดีย์ยุทธหัตถีองค์นี้ไว้ในหนังสือเมื่อคราวล่อง แก่งแม่น้ำปิงใน พ.ศ. ๒๔๖๔ ว่า ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมีปรากฏเรื่องว่า เมื่อครั้งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ครองกรุงสุโขทัยนั้น ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดเข้ามาตีเมืองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แตกทัพ พ่อขุนรามคำแหงผู้ราชบุตร เข้าชนช้างกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดจนมีชัยชนะข้าศึกแตกพ่ายไป น่าสันนิษฐานว่าพระเจดีย์นี้จะสร้างเป็นของเฉลิมพระเกียรติ เรื่องชนช้างคราวนั้น แต่พ่อขุนรามคำแหงจะสร้างเองหรือจะสร้างในรัชกาลหลังมา ไม่มีเค้าเงื่อนจะรู้ได้แน่
เส้นทางเข้าสู่เจดีย์ยุทธหัตถี
................ จากตัวเมืองตากไปตามเส้นทางถนนพหลโยธินสายตาก-ลำปาง ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร แยกซ้ายข้าม สะพาน เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ใกล้วัดพระบรมธาตุ