MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดสุโขทัย

ตำนานบ้านหาดเสี้ยว

เนื้อเรื่อง
...............ปัจจุบันบ้านหาดเสี้ยวอยู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ชุมชนในอดีตนั้นเป็นชาวพวนซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทาง ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ประเทศลาวแขวงเมืองเชียงขวาง บริเวณภูพวน(ภูเขา)และแม่น้ำพวนจึงเรียกว่าพวน คนพวนยืนยันตัวเองว่าเป็นคนไทยสังเกตได้จากการพูดจา และการเขียนข้อความต่างๆ
คนพวนเมื่ออพยพมาอยู่ที่ใด ก็มักจะตั้งชื่อหมู่บ้านของตนตามสภาพภูมิประเทศนั้นๆ เช่น บ้านป่าไผ่ ตำบลป่างิ้ว บ้านหาดสูง บ้านหาดเสี้ยว
...............ประวัติหมู่บ้านหาดเสี้ยว นั้นกล่าวถึงชาวไทยพวนได้อพยพมาด้วยความสมัครใจมาอยู่ที่บ้านหาดเสี้ยว เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๐-๒๓๘๑ สมัยรัชกาลที่ ๑ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คำว่า หาดเสี้ยว หมายถึงท่าน้ำมีหาดทรายเสี้ยวหรือแหว่ง ประกอบกับหาดทรายมีต้นส้มเสี้ยวใหญ่ (กาหลง) เป็นเครื่องหมาย และชื่อบ้านในถิ่นเดิมก็มีชื่อว่าหาดเสี้ยวเพื่อเป็นมงคลนาม จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว นอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้ว ยังปรากฏในพงศาวดารเหนือ ได้นำเรื่องปรัมปรามากล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ธิดาสาวเจ้าเมืองเชียงรายเสด็จจากเมืองเชียงราย มาลงเรือมาดที่เมืองแพร่ (เรือมาด คือ เรือขุดแบบพื้นเมือง ขนาดใหญ่ ๔ แจว) เสด็จตามลำน้ำยมลงมาเพื่อจะไปเยี่ยมธิดาสาวเจ้าเมืองตากพระสหาย ผ่านมาถึง หมู่บ้านแห่งหนึ่ง บังเอิญเรือยารั่วจึงแวะจอดยาเรือที่ท่าน้ำของหมู่บ้านนั้น ประกอบกับแม่น้ำยมไหลแรง แบ่ง เป็น ๒ สาย (สำเนียงคนพื้นเมืองเรียกว่า ๒ คอน) เมื่อเสด็จขึ้นไปเยี่ยมชมหมู่บ้านในระหว่างยาเรือนั้น ได้ สอบถามหัวหน้าหมู่บ้านว่า หมู่บ้านนี้ชื่อว่าอะไร หัวหน้าหมู่บ้านทูลว่า ชื่อบ้านหาดเสี้ยว ธิดาสาว เจ้าเมืองเชียงรายมีความเห็นพ้องด้วย ตามเหตุผลสภาพภูมิประเทศและชื่อเดิม จึงตั้งชื่อหมู่บ้านให้เพื่อเป็น สิริมงคล โดยเรียกย้ำเป็นการประกาศให้รู้ทั่วกันอีกว่า บ้านหาดเซี่ยว ตามสำเนียงคนพื้นเมือง แต่สำเนียงไทย กลางออกเสียงว่า หาดเชี่ยว แปลว่า น้ำไหลแรง หรือแม่น้ำผ่าเป็น ๒ สาย แบ่งหาดทรายออกเป็นเสี้ยวและ หาดทรายมีต้นส้มเสี้ยวดังกล่าว แล้วจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหาดเซี่ยว หรือหาดเซี่ยว ตำบล หาดเซี่ยว หมู่บ้านแห่งนี้คือ บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย นั่นเอง