MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดสุโขทัย

วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร (วัดจวน)

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๓ ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
ประวัติความเป็นมา
..................วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยม มีเนื้อที่ ๔๒ ไร่ เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ประเภทมหานิกาย ปลัดเมืองสวรรคโลกนาม นาค (ต้นสกุลวิชิตนาค) ชาวเมืองกำแพงเพชรได้ นำช้างงาเนียมใหญ่ไปถวายสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็น พญาภักดี
ศรีสุรสงครามมหาราชาแสนยาธิบดี ศรีสัชนาลัย อภัยพิริยะพาหะ พญา สวรรคโลก และได้อุทิศจวนให้เป็น วัดจึงได้ชื่อว่า วัดจวน วัดจวนเป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาโดยพระบรมราชโองการแห่งราชวงศ์ จักรี ได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาถูกต้องตาม พระพุทธบัญญัติก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕
.................เมื่อพญาสวรรคโลกถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. ๒๓๘๕ พญาสวรรคโลก (นก วิชิตนาค) บุตรชายได้เป็น เจ้าเมืองสวรรคโลก ต่อมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ได้ปฏิสังขรณ์วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร อันเชิญพระพุทธรูป องค์ใหญ่ที่งดงามเป็นที่เคารพสักการะและเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกพระองค์หนึ่งของสุโขทัยชื่อว่า
พระพุทธเรืองฤทธิ์ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดสว่างอารมณ์วรวิหารให้ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑
ความสำคัญต่อชุมชน
๑. สถานที่ทำบุญวัดสำคัญทางศาสนา
๒. สถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนา เช่น บวชพระ อุปสมบท
๓. ที่ใช้ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา
๔. จัดงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าเมือง ฯลฯ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
.............ลักษณะศิลปะสถาปัตยกรรมแบบสุโขทัย - อยุธยา
เส้นทางเข้าสู่วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
.............จากจังหวัดสุโขทัย (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗) ผ่านอำเภอศรีสำโรงบนถนนจรดวิถีถ่อง เข้าสู่ตัว อำเภอสวรรคโลกบนเส้นทางเดิม ซ้ายมือจะเป็นที่ตั้งของวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร