MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดพระธาตุดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ประวัติความเป็นมา
.................พระครูบาศรีวิชัย มีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๒๑ - ๒๔๘๑ ถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านอยู่ที่บ้านปาง ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่ออายุ ๑๘ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร และเมื่ออายุครบ ๒๑ ปี จึงได้ อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้รับฉายาว่า สิริวิชโย ชาวบ้านได้เรียกท่านว่า พระศรีวิชัย เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้
ท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติเคร่งครัดและสันโดษ ฉันอาหารวันละ ๑ มื้อ ไม่ฉันอาหารที่เป็นปลาและเนื้อ ท่านฉันแต่ผักเท่านั้น ทำให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่าน พากันทำบุญด้วยเป็นอันมาก ท่านมรณภาพ เมื่อ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๑
ความสำคัญต่อชุมชน
.....................พระครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นพระเถรนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทั้งด้านจิตใจ และด้านถาวรวัตถุ ให้แก่ชาวล้านนาไทยไว้อย่างเอนกอนันต์ เมื่อท่านไปพบเห็นสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรม ท่านก็เป็นผู้นำในการ พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญถาวรมั่นคงขึ้นที่นั่นทุกแห่ง อาทิเช่น เป็นผู้นำสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ จังหวัด
เชียงใหม่ พัฒนาวัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ระหว่างการจาริกเผยแพร่ธรรมะให้กับชาวลำพูน ครูบาศรีวิชัยได้นำชาวลำพูนพัฒนาวัดพระธาตุหริภุญชัย พัฒนาวิหารวัดพระพุทธบาทตากผ้า พัฒนาวัด พระเจ้าตนหลวง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน ฯลฯ ทุกหนทุกแห่งที่ครูบาศรีวิชัยไป ปรากฏว่ามีศานุศิษย์
หลั่งไหลกันมาทุกสารทิศ รวมทั้งชาวเขาเผ่าต่างๆ ทั้งนี้เพราะศรัทธาในตัวท่าน จึงเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง ใหญ่ของชาวลำพูน ที่ได้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนาไทย จึงได้ร่วมใจกันสร้าง อนุสาวรีย์ของท่านเพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้บูชา สำหรับชาวลำพูนและประชาชนทั่วไป
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
.....................มณฑปครอบองค์พระเป็นศิลปะล้านนายุคปัจจุบัน เส้นทางเข้าสู่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย จากตัวเมืองลำพูนไปตามถนนสู่สามแยกดอยติ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๑ (เชียงใหม่ -ลำปาง) ด้านขวามือ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕ กิโลเมตร