MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดลำพูน

บ้านน้ำบ่อเหลือง

เนื้อเรื่อง
..................บ้านน้ำบ่อเหลืองเป็นชื่อของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตำนานของหมู่บ้านนี้เล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยก่อนโน้นมีป่าไม้แห่งหนึ่ง มีความอุดมสมบูรณ์ มีต้นน้ำลำธาร ห้วยหนองคลองบึง แต่เป็นที่น่าเสียดายที่น้ำในแต่ละแห่งล้วนเป็นสีเหลือง จนกระทั่งมีผู้คนอพยพเข้ามา
อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้จึงช่วยกันขุดบ่อน้ำขึ้น แต่น้ำก็ยังเป็นสีเหลือง แม้จะพยายามนำน้ำนั้นมากรองก็ไม่ได้ ทำให้น้ำสะอาดขึ้นแต่อย่างใด ทำให้คนในสมัยนั้นมีฟันไม่สวย มีคราบสีเหลืองและสีน้ำตาลกันทุกคน แต่เขา เหล่านั้นก็ไม่ยอมลดละความพยายาม ช่วยกันขุดบ่อน้ำขึ้นมาเรื่อยๆ จนในที่สุดได้น้ำที่ใสสะอาด ชาวบ้านก็มี
สุขภาพแข็งแรง ฟันก็มีสีขาวสวยงามขึ้น จึงมีผู้คนจากถิ่นอื่นๆอพยพเข้ามาอยู่มากมาย และได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน นี้ว่า หมู่บ้านน้ำบ่อเหลือง จนตราบเท่าทุกวันนี้
คติ/แนวคิด
..............ความพยายามย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จ