MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติ วัดคูยาง

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๗ ถนนราชดำเนิน ซอย ๓ ตำบลในเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
ประวัติความเป็นมา
.......................พ.ศ. ๒๓๒๑ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพไปปราบเมืองศรีสัตนาคนหุต ได้กวาดต้อนเชลย มาตั้งหลักปักฐานอยู่ทางปากคลองสวนหมากลงมาทางใต้ตามลำน้ำส่วนหนึ่ง อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นชาวขมุ และยางมาสร้างบ้านอยู่ทางใต้วัดพระบรมธาตุไปจนถึงคลองกร่าง สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชาวขมุและยางได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นในบริเวณนาทราย โดยขุดเอาดินถมพื้นที่ด้านทิศตะวันออกและ
ทิศใต้ ได้ก่อสร้างหอไตรไว้กลางคู คูที่ขุดขึ้นใหม่นี้กว้าง ๖ วา ลึก ๒ วา ใช้เวลาขุดคูนี้นานหลายปีจึงสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี และได้ขนานนามว่า วัดคูยาง
ปัจจุบันวัดคูยางเป็นอารามราษฎร์ เป็นสถานที่เรียนพระธรรมวินัยของพระภิกษุสามเณร วัดคูยางมี เนื้อที่ ๒๘ ไร่เศษ
ความสำคัญต่อชุมชน
................เป็นศาสนสถานที่ประชาชนมาประกอบศาสนกิจในวาระสำคัญ ๆ และกราบไหว้บูชาพระพุทธรูป วชิรปราการ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาท่องเที่ยว
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
๑. อุโบสถ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๒ เมตร อยู่ในสภาพชำรุด ปัจจุบันสร้างใหม่เป็นศิลปะแบบอยุธยา
๒. พระพุทธรูปปูนปั้น หน้าตักกว้าง ๓ ศอก ๖ นิ้ว สูง ๔ ศอก ๑๖ นิ้ว และพุทธวชิรปราการ เป็นศิลปะ
สมัยสุโขทัย หน้าตักกว้าง ๓ เมตร ๒๓ เซนติเมตร สูง ๔ เมตร ๔๙ เซนติเมตร
๓. หอไตรกลางน้ำ เป็นศิลปะแบบอยุธยา
๔. พระปรางค์
เส้นทางเข้าสู่วัดคูยาง
...............ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ถนนนราชดำเนิน ซอย ๓