MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดเชียงราย

ประวัติวัดพระแก้ว

สถานที่ตั้ง ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประวัติความเป็นมา
............................วัดพระแก้วเป็นวัดสำคัญเก่าแก่วัดหนึ่งของเมืองเชียงราย ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด เรียกแต่เดิมเรียกว่า วัดป่าเยียะ หรือ ป่าญะ (คำว่าป่าเยียะหรือป่าญะ หมายถึง ไม้ไผ่พันธุ์พื้นเมืองชนิดหนึ่งคล้าย ไผ่สีสุก) ในปี พ.ศ. ๑๙๗๗ พระเจดีย์ของวัดป่าเยียะ ถูกฟ้าผ่าพังทะลายลง และพบพระพุทธรูปปูนองค์หนึ่ง จึง ได้อัญเชิญไปไว้ในพระวิหาร ต่อมาปูนกะเทาะออกพบว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วมรกต ชาวเมืองจึงได้ขนานนาม
วัดนี้ว่า "วัดพระแก้ว" พระแก้วมรกตองค์นี้ได้ไปประดิษฐานอยู่ตามเมืองต่างๆ ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และได้รับการถวายนามว่า "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร"
ความสำคัญต่อชุมชน
..........................วัดพระแก้วเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและแรงศรัทธาของคน ในชุมชน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
..........................พระเจดีย์ เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต และได้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ โดยรักษารูปทรงเดิมไว้
พระอุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ และมีการปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ โดยเปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาคอนกรีต และก่อผนังใหม่ แต่ส่วนอื่นๆ ยังคงของเดิมไว้
พระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสกุลศิลปปาลวะ (แบบเชียงแสนรุ่นแรก) ที่มีค่าและสวยงามที่สุดในประเทศไทย
พระแก้วหยกเชียงราย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่วัด แห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตมาก่อน
เส้นทางเข้าสู่วัดพระแก้ว
...........................เลี้ยวซ้ายไปจากศาลากลางจังหวัดเชียงราย เลี้ยวขวาประมาณ ๓๐๐ เมตร วัดพระแก้วอยู่ด้านขวามือ