MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อ วัดมหาโพธาราม (วัดเจ็ดยอด)

สถานที่ตั้ง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติความเป็นมา
.................พระเจ้าติโลกราชกษัตริย์ ราชวงศ์มังราย ทรงสร้างในปี พ.ศ.๑๙๙๘ ประกอบด้วยพระอารามหลวง สัตตมหาสถาน คือ โพธิบัลลังก์ อนิมิสเจดีย์ รัตนจงกรมเจดีย์ รัตนฆรเจดีย์ อัชปาล นิโครธ สระมุจลินท์ ราชายตนะ และมณฑปปราสาท ข้างบนมณฑปสร้างเจดีย์ ๗ องค์ มีกำแพงรอบบริเวณและซุ้มประตู
ความสำคัญ
.................วัดเจ็ดยอดเคยเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๘ เมื่อ พ.ศ.๒๐๒๐ ปัจจุบันเป็นวัดที่มีคุณค่ามาก ทั้งด้านประวัติศาสตร์และด้านศิลปกรรม
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
..................องค์เจดีย์เป็นรูปทรงมณฑป ปราสาทแบบโลหะปราสาทของลังกา เจดีย์ทั้ง ๗ บนมณฑป สร้างตามแบบศิลปะสถาปัตยกรรมที่พุทธคยา รอบ ๆ ฐานมีลายปูนปั้นที่สวยงามมากโดยเฉพาะรูปเทวดา ซึ่งเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบัน
เส้นทางเข้าสู่วัดมหาโพธาราม
...................จากถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง มีทางแยกเข้าสู่วัดระยะทางประมาณ ๔๐ เมตร