MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดยโธร

ชื่อเรื่อง พญาคันคาก (คางคก)

เนื้อเรื่อง
....................เมื่อพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดเป็นพญาคางคก ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มโพธิ์ใหญ่ในเมืองพันธุมวดีในครั้งนั้น พญาแถนซึ่งเคยอนุญาต ให้พญานาคจากเมืองบาดาลขึ้นไปเล่นน้ำในสระอโนดาตเกิดขัดใจกับพญานาค ไม่ยอมให้พญานาคขึ้นไปเล่นน้ำ ในสระอโนดาตอย่างที่เคยทำมาทุกปี เมื่อพญานาคไม่ได้ขึ้นไปเล่นน้ำในสระ ของพญาแถน น้ำก็ไม่โอกาสได้กระฉอกหล่นลงมาเป็นฝนสู่เมืองมนุษย์ทำให้โลกมนุษย์เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปี สัตว์ทั้งหลาย ในโลกมนุษย์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงมาชุมนุมหารือกันที่ร่มโพธิ์ใหญ่ ที่พญาคางคกอยู่เพื่อวางแผนที่จะสู้รบกับพญาแถน ให้พญาแถนอนุญาตให้นาคขึ้นไปเล่นน้ำในสระอโนดาตอย่างที่เคย สัตว์ทั้งหลายมองไม่เห็นทางที่จะต่อสู้กับพญาแถนได ้ ในที่สุดพญาคางคก ได้ขออาสาที่จะไปรบกับพญาแถนจึงได้วางแผนการรบให้ปลวกทั้งหลายก่อสร้างจอมปลวกขึ้นให้สูงถึงเมืองแถน เกณฑ์
สัตว์มีพิษทั้งหลาย เช่น แมลงป่อง ตะขาบ ผึ้ง ต่อ แตน แมลงป่อง ให้ไต่ขึ้นไปตามจอมปลวก ให้ปลวกกัดแทะ ทำลายปราสาทของพญาแถน ส่วนมอดก็ให้ทำหน้าที่กัดแทะทำลายด้ามหอก ดาบ ของพญาแถน และเครื่อง อาวุธของทหารเมืองแถน แมลงมีพิษอื่น ๆ เช่น ผึ้ง ต่อ แตน แมลงป่อง ก็ให้เข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ตามเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของพญาแถนและพลทหาร แม้ในครัวของพลเมืองแถนก็ให้สัตว์มีพิษเข้าไปหลบอาศัยเพื่อคอย ทำร้ายพลเมืองแถนทั่วกัน เมื่อทุกฝ่ายพร้อมแล้ว พญาคางคกก็คลานขึ้นไปท้ารบกับพญาแถน พญาแถนกริ้ว มาก หมายจะคว้าดาบตัดหัวพญาคางคก พอไหวตัวแท่นที่นั่งของพญาแถนก็ทรุดฮวบลง จะคว้าหอก ดาบ ด้ามหอกดาบก็หักสิ้น พร้อมกันนั้นแมลงมีพิษก็รุมต่อยพญาแถน พร้อมพลทหาร พญาแถนได้รับความเจ็บ ปวด จนที่สุดต้องยอมพ่ายแพ้ พญาคางคกแจ้งให้พญาแถนทราบว่าที่ยกทัพมาครั้งนี้ ด้วยมีประสงค์ที่จะให้ สามโลก คือ เมืองบาดาล โลกมนุษย์ และเมืองฟ้า(แถน) ได้ให้การสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ด้วยว่าขณะนี้โลก เดือดร้อน เพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อถึงเวลาอันสมควร ขอให้พญาแถนโปรดได้อนุญาตให้พญา นาคจากเมืองบาดาล ขึ้นมาเล่นน้ำในสระอโนดาตเพื่อทำให้เกิดฝนตกลงสู่โลกมนุษย์ พญาแถนถามว่าจะรู้ได้ อย่างไรว่าโลกมนุษย์ต้องการให้ฝนตกตอนใด พญาคางคกจึงบอกว่าเมื่อต้องการให้ฝนตกจะจุดบั้งไฟขึ้นมา บอก พร้อมกับจะส่งพญานาคให้ขึ้นมาเล่นน้ำที่สระอโนดาต ถ้าได้ยินเสียงกบเขียดร้อง ก็เป็นสัญญาณว่าโลก มนุษย์ได้รับน้ำฝนแล้ว ถ้าได้ยินเสียง สนูว่าว หรือเสียงโหวด ก็ขอให้ฝนหยุดตก พญาแถนก็ยินยอมตกลงตาม ที่พญาคางคกขอร้องทุกอย่าง
คติ/แนวคิด
.........................นิทานเรื่องพญาคันคากจึงเป็นตำนานการทำบุญบั้งไฟ และบั้งไฟนั้นนิยมประดับส่วนหัวด้วยรูปนาค เพื่อแสดงว่าได้ส่งพญานาคขึ้นมา เพื่อให้มาเล่นน้ำในสระอโนดาตของพญาแถน น้ำจะได้กระเพื่อมกระฉอก กลายเป็นเม็ดฝนอันชุ่มเย็นสู่โลกมนุษย์