MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดอำนาจเจริญ

หลวงปู่ขาว อนาลโย

ประวัติ
หลวงปู่ขาว อนาลโย เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๓๑ ที่บ้านบ่อชะเนง อำเภอหัวตะพาน จังหวัด อำนาจเจริญ สกุลเดิม "โคระถา" หลวงปู่ขาวอุปสมบทเมื่ออายุ ๓๑ ปี เป็นพระภิกษุมหานิกายอยู่ ๖ พรรษา ต่อมาเลื่อมใสในปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จึงรับญัตติเป็นธรรมยุตินิกายที่วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัด
อุดรธานี หลังอุปสมบทได้ศึกษาอักษรขอม อักษรธรรม อักษรไทยน้อย และพระปริยัติธรรม และหลังจากหยุดการเดินธุดงค์ ได้จำพรรษาเป็นการถาวรที่วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน ท่านถึงแก่ มรณภาพเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ รวมอายุ ๙๕ ปี
ผลงาน
๑. ได้ฝึกปฏิบัติบำเพ็ญสมาธิจิตภาวนาอย่างเคร่งครัดและเดินธุดงค์หาความวิเวกไปตามภูมิภาค ต่างๆ ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง
๒. ได้อบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติชอบ จนเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนทั้งชาวไทย และชาวลาว