MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | คำคมนักปราชญ์| ตำนานพื้นบ้าน | รักษ์ดนตรีไทย | มวยไทย | ภาพศิลป์ไทย | สินค้าฝากขาย | เทคนิคโปรแกรม | ที่นี่มีแต่ของฟรี | ลิ้งค์สุดยอด | ติดต่อเรา |
....

จังหวัดกาฬสินธุ์

ชื่อ ตำนาน เมืองฟ้าแดดสงยาง

เนื้อเรื่อง
......................เมืองฟ้าแดดสงยาง เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตมาก่อน มีความอุดมสมบูรณ์ ผู้ปกครองเมืองคือ พญาฟ้าแดด มีพระมเหสีชื่อ พระนางจันทาเทวี (เขียวค่อม) มีพระธิดาชื่อ พระนางฟ้าหยาด เป็นผู้ที่มีสิริโฉม งดงามมาก เป็นที่หวงแหนของพระราชบิดามารดา พญาฟ้าแดดได้ให้ช่างสร้างปราสาทเสาเดียวไว้กลางน้ำ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อสร้าง บริเวณนี้ปัจจุบันเรียกว่า "โนนฟ้าแดด" นอกจากนั้นมีการขุดสระไว้รอบเมือง มี คูค่ายและเชิงเนิน มีหอคอยที่แข็งแรง สระที่ขุดไว้ปัจจุบันเป็นหนองน้ำสาธารณะ เมืองลูกหลวงของเมืองฟ้า แดด คือเมืองสงยางมอบให้อนุชาชื่อพญาอิสูรย์ (เจ้าฟ้าระงึม) เป็นผู้ครองเมือง เมืองทั้งสองห่างกัน ๒ กิโลเมตร เลยรวมกันเรียกว่า "เมืองฟ้าแดดสงยาง" เมืองเซียงโสม เป็นเมืองหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับ เมืองฟ้าแดด มีพญาจันทราชเป็นผู้ปกครองและจะมีเทศกาลเล่นหมากรุก และตีคลี เป็นประเพณี ใครแพ้ ชนะ ก็จะส่งส่วยกินเมืองตามประเพณี ครั้งหนึ่งพญาจันทราชได้ออกล่าสัตว์ และต่อไก่ มุ่งหน้าลงมาทางใต้ จนถึงหนองเลิง ได้หลงทางเข้าไปในอุทยานของนางฟ้าหยาด เมื่อพบนางฟ้าหยาดก็เกิดความรักใคร่ชอบพอกัน ครั้นเดินทางกลับเมืองเซียงโสม ได้มอบให้ขุนเล็ง ขุนดาน นำเครื่องบรรณาการมาสู่ขอนางฟ้าหยาด แต่ไม่สำเร็จ พญาจันทราชจึงยกไพร่พล เคลื่อนขบวนทัพมาตีเมืองฟ้าแดดสงยาง โดยขอความช่วยเหลือไปยังเมือง เซียงสง เซียงสา เซียงเครือ ท่างาม น้ำดอกไม้ สาบุตรกุดดอก ให้ส่งกองทัพมาช่วย ฝ่ายพญาฟ้าแดดเมื่อทราบข่าว ก็ขอความช่วยเหลือจากเมืองสงยางผู้เป็นอนุชามาช่วยรบ เมื่อเกิดสงครามคนล้มตายเป็นจำนวนมาก พญาจันทราชสิ้นพระชนม์บนคอช้าง แม่ทัพนายกองที่ติดตามก็ยอมแพ้ เมื่อนางฟ้าหยาดทราบข่าวก็มี ความเศร้าโศกจนสิ้นชีวิตบนปราสาทกลางน้ำ ต่อมาพญาฟ้าแดดได้นำศพของพระนางฟ้าหยาด และศพพญาจันทราชบรรจุลงในหีบทองคำ ตกแต่ง อย่างสมพระเกียรติ ให้สร้างเจดีย์คู่เป็นอนุสรณ์ไว้ ปัจจุบันอยู่ทางทิศตะวันตก ของโนนเมืองฟ้าแดดสงยาง ก่อนที่จะบรรจุอัฐิของนางฟ้าหยาดกับพญาจันทราช ได้รับสั่งให้ช่างหล่อพระพุทธรูป และเทวรูปทองคำ
จำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ ประกาศให้ชาวเมืองฟ้าแดดสงยางหล่อพระพุทธรูปทุกหลังคาบ้าน โดยให้หล่อด้วยทองคำ อิฐ หิน หรือดินเผาแล้วแต่ศรัทธา แล้วบรรจุไว้ที่เจดีย์คู่ เพื่อเป็นการบูชา และล้างบาปที่ได้กระทำไว้ จากนั้นได้มอบให้พญาธรรม ไปครองเมืองเซียงโสม ส่งบรรณาการแก่เมืองฟ้าแดดประจำทุกปี
คติ / แนวคิดคิด
.....................ตำนานเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นตำนาน ที่แสดงให้เห็นถึงเมืองฟ้าแดดสงยางเป็นเมืองที่เคย เจริญรุ่งเรือง มีชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล