MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | ตำนานพื้นบ้าน | ติดต่อเรา |
.. ..

ประวัติวัดโสธรวรารามวรวิหาร


สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบางปะกง ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
ประวัติความเป็นมา
.................สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา มีประวัติเล่าว่าเดิมมีชื่อว่า "วัดหงส์" เพราะมีเสาหงส์อยู่ในวัด เป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงส์อยู่บนปลายเสา ต่อมาได้เกิดพายุใหญ่พัดให้หงส์บนยอดเสาตกลงมาเหลือแต่เสา ชาวบ้านจึงแก้ไขโดยเอาธงขึ้นไปแขวนแทน ชื่อวัดหงส์จึงเปลี่ยนเป็น "วัดเสาธง" ต่อมาก็เกิดพายุพัดเสาธงหักอีก ชื่อวัดเสาธงจึงเปลี่ยนเป็น "วัดเสาธงทอน" ครั้นเมื่อหลวงพ่อพุทธโสธร ได้เสด็จมาประทับที่วัดนี้ วัดเสาธงทอน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัด "วัดศรีโสทร" และ "วัดโสธร" ตามลำดับ
ความสำคัญต่อชุมชน
.................วัดโสธรวรวรารามวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อโสธร พระคู่บ้านคู่เมืองของฉะเชิงเทรา พระพุทธรูปปูนปั้น ปางสมาธิ หน้าตักกว้าง ๑.๖๕ เมตร สูง ๑.๔๘ เมตร ฝีมือล้านช้าง
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
................ปัจจุบันวัดโสธรวรารามวรวิหารได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์หลังคาประกอบเครื่องยอด ชนิดยอดมณฑปแบบไทย ต่อเชื่อมด้วยวิหารทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านข้างต่อเชื่อมด้วยอาคารมุขเด็จ ประกอบกันเป็นอาคารที่มีหลังคาแบบจตุรมุขอย่างอาคารปราสาทแบบไทย
เส้นทางเข้าสู่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
...............ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ เส้นทางไปอำเภอบางปะกงเลียวซ้ายไปตามถนนเทพคุณากร