MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | ตำนานพื้นบ้าน | ติดต่อเรา |
.. ..

ไกรทอง


เนื้อเรื่อง
................ไกรทองเดิมชื่อนายไกร บ้านอยู่ที่คลองวัดบางไกรใน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นชาวสวน มีความสนใจในการเรียนวิชาไสยศาสตร์มาก วันหนึ่งได้รับข่าวจากจังหวัดพิจิตรว่ามีจระเข้ดุร้ายมาก เที่ยวอาละวาดทำร้ายผู้คนไม่มีผู้ใดปราบได้ เจ้าเมืองพิจิตรจึงประกาศหาผู้มีฝีมือดีให้ไปช่วยปราบจระเข้ดุร้ายนี้
ถ้าใครปราบได้จะยกลูกสาวให้ นายไกรจึงเดินทางไปเมืองพิจิตรโดยขอโดยสารเรือแม่ค้าหมากแห้งที่จะไปค้าขาย ณ จังหวัดพิจิตร แม่ค้ายินยอมให้นายไกรไปด้วย แต่เมื่อใกล้ถึงเมืองพิจิตร ด้วยความกลัวจระเข้อาละวาดตน แม่ค้าจึงให้นายไกรไปเอง นายไกรได้อาสาไปปราบจระเข้และสามารถปราบได้ จึงได้รับรางวัล
จากเจ้าเมืองพิจิตรคือยกลูกสาวให้ ภายหลังเมื่อนายไกรถึงแก่กรรมแล้ว บริเวณบ้านนายไกรจึงมีชื่อว่า "บางไกรใน" และมีวัดประจำหมู่บ้านชื่อวัดบางไกรใน วัดบางไกรนอก และมีศาลนายไกร ส่วนคำว่า "ทอง" นั้น คงจะเติมขึ้นภายหลังเพราะคนไทยนิยมตั้งคำว่า ทอง ให้หมายถึง สิ่งดี ๆ เช่น ทองดี จึงเติมท้ายชื่อ
นายไกรว่า นายไกรทอง
คุณค่า/แนวคิด/สาระ
...................เรื่องไกรทองเป็นตำนานพื้นบ้านที่ชาวบ้านเล่าต่อๆ กันมาด้วยความรู้สึกชื่นชมในความเก่งกล้าสามารถของบุคคล เป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ประพฤติปฏิบัติตามในด้านความกล้าหาญที่จะเอาชนะอุปสรรคได้