MENU
หน้าแรก | สมุดเยี่ยม l webbord | ตำนานพื้นบ้าน | ติดต่อเรา |
.. ..

ชื่อ เสี่ยงเหมี่ยงเจ้าปัญญา (นิทานที่มาของประเพณีแรกนาขวัญ)

เนื้อเรื่อง
...............กาลครั้งหนึ่ง มีสามีภรรยาอาศัยอยู่ในป่าชนบท วันหนึ่งได้ออกไปเก็บฟืนเพื่อนำไปแลกกับร้านค้าเป็นข้าวของในการเป็นอยู่ ทุก ๆ ปี สามีภรรยาคู่นี้ได้ออกไปเก็บฟืนในตอนเช้าเป็นประจำ อยู่มาวันหนึ่งฝ่ายสามี มีความคิดว่าควรแยกทางกันไปช่วยหาฟืน เพื่อจะได้ของมากกว่าที่จะมาหาด้วยกัน ดังนั้นทั้งสองได้แยกทางกันไปช่วยกันต่างฝ่ายต่างหา จนใกล้เวลาตกดิน ฝ่ายสามีก็เก็บฟืนได้มากพอก็ตะโกนเรียกภรรยาของตนที่อยู่อีกทางหนึ่ง ปรากฏว่าได้ยินเสียงขานรับเกิดขึ้นสองทาง สามีชักสงสัยเป็นอย่างมากเมื่อเห็นคนที่เดินออกมา จากเสียงตะโกนเรียกก็คือภรรยาของเขา แต่มีสองคน ฝ่ายสามีได้เห็นก็ตกใจได้พิจารณาวิเคราะห์อยู่สักครู่หนึ่ง ได้ทดสอบสอบถามก็ยังไม่รู้ว่าคนใดคือภรรยาของตนเอง เนื่องจากทั้งบุคลิกหน้าตาเหมือนกับภรรยาตน
ตลอด ดังนั้นสามีก็พาภรรยาทั้งสองของตนกลับบ้าน
...............อยู่มาหลายวันด้วยความสงสัยสามีได้ไปหาผู้เก่งกล้าในวิชา เพื่อพิสูจน์ทดสอบว่าภรรยาตัวจริงคือคนใด ทั้งชาวบ้าน อาจารย์ หมอผี ก็ไม่สามารถบอกได้ จนมาวันหนึ่ง มีเด็กเลี้ยงควายคนหนึ่งชื่อเสี่ยงเหมี่ยง กำลังเลี้ยงควายอยู่ข้าง ๆ คันนาที่ชาวบ้านปลูกข้าวไว้ รับอาสาจะช่วยหาภรรยาคนจริงให้ วันที่ทดสอบ
ชาวบ้านต่างก็มาดูการกระทำของเสี่ยงเหมี่ยงว่าจะมีวิธีใดมาพิสูจน์ เสี่ยงเหมี่ยงก็พาภรรยาทั้งสองให้ไปทดสอบ ๓ ข้อ คือ ข้อที่ ๑ ชอบสีอะไร ข้อที่ ๒ ชอบกินอะไร คำถามสองข้อ ทั้งสองก็คงตอบได้เหมือนกัน เสี่ยงเหมี่ยงจึงใช้อุบายถามข้อที่ ๓ ว่า ข้อนี้เป็นข้อตัดสินว่าใครเป็นตัวจริง มีรูปูอยู่นี่ไงหากใครมุดเข้าไปในรูปู
นี้ได้ก่อนกัน คนนั้นแหละเป็นตัวจริง ทันใดก็มีอยู่คนหนึ่งมุดเข้าไปในรูปูได้ด้วยความรวดเร็ว เสี่ยงเหมี่ยงก็ใช้ ส้นเท้าเหยียบดินปิดปากรูมิดชิด จึงทำให้ผีนางไม้ที่ปลอมแปลงมาออกมาไม่ได้
คุณค่า / แนวคิด / สาระ
..................นิทานดังกล่าวเป็นความเชื่อของชาวนา เวลาไปไถนาต้องทำพิธีแรกนาเสียก่อน เนื่องจากคันไถอาจจะ ไปขุดดินที่กลบรูปูที่ผีอาศัยอยู่ จึงมีการทำพิธีแรกนาเซ่นไหว้มาจนบัดนี้